OK5EPC

 

 

Nastavení TXu pro digitální mody


Jak na PSK - nastavení modulace.

 

- špatně nastavená modulace. Signál má splatter 400 Hz.
 


 

 
Jak správně nastavit modulaci, aby byl signál bez splatter-ů.

Přišel jsem o zajímavé DX QSO kvůli splatter-u ......

Obdržel jsem několik dotazů, jak správně nastvit výstup modulace při provozu PSK31. Pokusím se v několika řádcích popsat, jak správně nastavit výstup modulace tak, aby jsme neobtěžovali svým signálem sousední stanice. Několik vysvětlení ALC a SPLATTER.

ALC je "automatická regulace úrovně signálu" pro kontrolu systém buzení výkonových zesilovačů za účelem, aby výstupní signál z transceiveru pracoval jen v lineární části charakteristiky. Ve spojení s lineárním zesilovačem řídí  výstupní výkon proti přiváděnému výkonu tak aby tento signál byl vždy v lineární úrovni, bez modulačního zkreslení.  ALC  systém trvale kontroluje výstupní napětí a žádá zpět na vstupu v hodnotě záporného napětí za účelem redukovat zisk zesilovače.

SPLATTER je způsobený koncovým stupněm transceiveru, kdy se dostane signál do nelineární části křivky. Toto způsobuje, že PA začne produkovat harmonické kmitočty a výstupní signál pak způsobí navzájem (intermodulaci) a  bude produkovat další signály uvnitř šíře SSB. Při této intermodulaci je PSK signál jako modulace zahrnující dva spojitě přenesené tóny. To se projeví jako splatter, který je slyšet na postranním pásmu a vidět na vodopádu v PSK.

A teď jak správně nastvit signál pro PSK mód.

Schopnost nastavení vašeho rádia pro PSK módy vyžaduje trochu zkušeností. Mnoho stanic nachází v PSK provozu zálibu, ale neví, jak správně propojit a nastavit  počítač a rádio pro tyto digitální módy. Doufám, že následující rada jim bude nápomocná.

Důležité je uvědomit si, že je velmi snadno začít vysílat do éteru signál z počítačové zvukové karty, která  způsobuje QRM a splatter-y každému operátorovi, který je na pásme spolu s vámi.

Jak začít:

Laďte váš vysílač na cca 40 wattů výstupního výkonu ( toto je dostatečný výkon pro PSK módy) s anténou, která má dobré PSV parametry. Před laděním se nejprve ujistite, zda je kmitočet volný.

Na plochu PC si otevřete tahové potenciometry od vaši zvukové karty, tak aby jste je měli vždy k dispozici pro řízení výstupního signálu. ( Volume + Wave ). Při zaklíčování rádia přesunte je nahoru nebo dolů k dosažení výstupního výkonu cca 40 wattů. ( Při provozu a vysílání PSK , bude měřák výstupního signálu transceiveru ukazovat ve špičkách plný výkon. )

Nastavte signál pro vaše rádio pomocí tahových potenciometrů od zvukové karty tak, aby ALC metr ukazoval nulu !!!!!  Jestliže jeho hodnota bude více že nula pak redukujte výstup zvukové karty na nulu na ALC měřáku. Toto je velmi důležité pro čistý signál PSK.

Ujistite se, že "speech procesor" je vypnutý.

Přesvědčte se, že váš "interface" je OK.

Toto jsou hlavní zásady pro to, aby byl váš signál čistý, bez splatter-ů a zbytečně široký, který by způsoboval QRM a kazit ostatním spojení. Doufám, že toto vám pomůže správně nastavit modulaci a úrověň signálu ze zvukové karty tak, aby jste se mohli i vy těšít z PSK módu jako já.

 

Home page OK5EPC © 2010  HOME PAGEREGISTRACE LOG-OK5EPCPHOTOLINKS
footer image footer image